Sudoku 4x4 dla dzieci

Bardzo proste sudoku dla dzieci 4x4. Przyciśnij przycisk "Sprawdź" i stwierdzisz, jeśli poniosłeś w grze sukces lub nie. Błędnie zaznaczone numery będą odrónione czerwoną farbą.